Home Discount Shop GuestBook

Рекомендуємо переглянути:   Безпека з дитячим автокріслом
Контакти
42-02-82


050-4-42-02-82

097-2-42-02-82
Інформація
Контакти
Умови прокату
Куток споживача
Прокат - для чого?
Корисності
Акції
Партнерська програма
Корисно прочитати
<

 

     Що робити, коли грудного молока замало або забагато?

    Як налагодити лактацію, годувати грудьми та насолоджуватися материнством?...

[детальніше]

 

Сезон відпусток і відпочинку  триває, подбайте про комфортну мандрівку з малечею! :)

[детальніше]

 

Сезон відпусток і відпочинку  триває, подбайте про комфортну мандрівку з малечею! :)

[детальніше]
  Головна » Куток споживача


Куток споживача

 

На даній сторінці Ви можете ознайомитись з нормативними актами України, які регулюють порядок надання послуг прокату.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Мініcтрів України

від 16 травня 1994 р. N 313

ВИТЯГ З ПРАВИЛ

побутового обслуговування населення

1. Ці Правила визначають основні  вимоги до побутового обслуговування населення і регулюють відносини між замовниками та виконавцями у наданні побутових послуг на території України.

2. У  цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

замовники - особи, яким надаються побутові послуги;

виконавці - суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи незалежно від форми власності та фізичні особи), які надають побутові послуги;

побутове обслуговування населення -  організована  діяльність суб'єктів підприємницької   діяльності,   пов'язана  з  наданням побутових послуг;

побутова послуга - вид діяльності  суб'єктів  підприємницької діяльності, пов'язаної із задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника.

3. Діяльність з надання побутових послуг регулюється Законами України "Про  підприємництво",  "Про  захист  прав споживачів", "Про  патентування деяких  видів підприємницької діяльності", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про забезпечення санітарного та  епідемічного  благополуччя  населення", іншими нормативно-правовими  актами, а також цими Правилами.

Порядок надання побутових послуг населенню

9.  Побутові  послуги  надаються замовникам згідно з угодами, документальним  підтвердженням  укладення  яких  є такі документи: договір, розрахунковий документ встановленої форми.

Права, обов'язки,  відповідальність  виконавця  і  замовника, передбачені  цими  Правилами,  діють з моменту укладення угоди про надання побутової послуги.

10. Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень  на побутові   послуги,  якщо  він  не  може  забезпечити  належне  їх виконання.

11. Замовлення  на  послуги  приймаються  як   у   приміщенні виконавця,  так  і  поза  його  межами  з обов'язковим оформленням угоди, як це передбачено пунктом 9 цих Правил.

12. Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням сторін.

13.  Розрахунковими  документами, що засвідчують факт надання послуги,  можуть  бути:  касовий  чек  -  для  виконавців,  які  у розрахунках     із    замовниками    використовують    реєстратори розрахункових  операцій  (розрахункова  квитанція  у  разі  виходу такого    реєстратора   з   ладу   або   тимчасового   відключення електроенергії),  квитанція,  що є документом суворої звітності, - для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких реєстраторів.

14. Розрахунки із замовниками за надані послуги  здійснюються у  готівковій,  безготівковій  чи  в  іншій  формі  відповідно  до законодавства.

15. Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за погодженням із замовником. Він може передбачати повний розрахунок під час оформлення замовлення або часткову оплату з остаточним розрахунком  під  час  отримання замовлення. В останньому випадку після кожної завершеної і сплаченої операції  з  надання  послуги замовнику видається розрахунковий документ.

23. Гарантійні зобов'язання виконавця стосовно надання послуг визначаються  Законом  України  "Про  захист  прав  споживачів" та  відповідними нормативно-правовими актами.

24. Документами,  що  надають  право  замовникові  на  вимогу усунення недоліків у гарантійний термін, є касовий (товарний) чек, договір, квитанція або гарантійний талон.

Обов'язки, права та відповідальність виконавця

25. Виконавець зобов'язаний забезпечити:

надання послуг відповідно до вимог цих Правил,  інших нормативно-правових  актів та умов угоди;

дотримання термінів виконання замовлення;

належний рівень культури обслуговування;

надання замовникові повної, доступної  та  достовірної інформації про послуги;

дотримання встановленого режиму роботи;

28. У разі невиконання або неналежного виконання  обов'язків, визначених цими    Правилами   та   угодою,   виконавець   несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством та угодою між ним і замовником.

Обов'язки та права замовника

30. Замовник  зобов'язаний  прийняти  та  оплатити   вартість наданих згідно з умовами угоди послуг.

32. Замовник має право на:

повну, доступну  та  достовірну  інформацію  про  послуги   і виконавця;

безпеку послуг для його життя, здоров'я, майна та навколишнього природного середовища;

перевірку якості наданої йому послуги.

 

Затверджено

Наказ Укрсоюзсервісу 16.12.99 N 46

Зареєстровано в Міністерстві юстиці ї України

17 с ічня 2000 року за N 25/4246

ВИТЯГ З ПОРЯДКУ

надання у тимчасове користування

громадянам предметів культурно-побутового

призначення та господарського вжитку

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає єдиний механізм і єдині на території України умови та вимоги видачі, користування і повернення предмет ів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, як і є власністю суб'єктів підприємницької  діяльності (наймодавців) і перебувають на території України, у тимчасове користування громадянам (наймачам) через мережу підрозділів прокату: пунктів прокату, будинків побутових послуг, комплексних приймальних пунктів.

2. Порядок надання предметів прокату

2.1. Предмети прокату надаються громадянам за пред'явлення ними паспорта громадянина України з відміткою про прописку і за оплату відповідно до діючих тарифів та вимог цього Порядку.

Військовослужбовцям предмети прокату видаються за наявності посвідчення особи чи документа, який його замінює, і довідки з місця служби. Представникам підприємств, організацій та установ предмети прокату видаються за пред'явлення довіреності і документа про оплату рахунку за найм предметів прокату.

2.2. Надання у тимчасове користування громадянам предметів прокату оформляється договором (замовленням-зобов'язанням) за формою ПО-П1.

2.5. Наймачам, які мають у паспорті відмітку про тимчасову прописку, предмети прокату видаються на термін, що не перевищує терміну прописки. Особам, що перебувають у відрядженні, предмети прокату можуть видаватися під заставу майна на термін, який не перевищує строку тимчасової реєстрації (відрядження). У цьому разі в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні) указується постійна і тимчасова адреса проживання наймача.

2.6. Видавання предметів прокату наймачам проводиться за погодженням сторін на будь-який термін, крім випадків, обумовлених у пункті 2.5 цього Порядку.

За згодою сторін користування предметом прокату може бути продовжене на новий термін шляхом унесення змін (доповнень) до договору прокату (замовлення-зобов'язання).

2.7. Наймодавець зобов'язаний видавати предмети прокату, придатні для експлуатації. Перевірка справності предметів, що видаються, здійснюється у присутності наймача.

2.8. При видаванні предметів прокату наймодавець ознайомлює наймача з правилами їх експлуатації або видає йому керівництво з експлуатації. Надаючи в тимчасове користування предмети прокату, наймодавець ознайомлює наймача з цим Порядком, попереджує його про відшкодування збитків за псування, втрату предметів або повернення предметів з порушенням визначеного строку і не в комплекті.

Апаратура, яка працює на сухих елементах живлення (батарейках), видається на прокат повністю укомплектованою новими елементами живлення, що забезпечують їх нормальну роботу.

Якщо в період прокату апаратури, який перевищує двотижневий термін, елементи живлення вийшли з ладу, наймач замінює їх за свій рахунок.

2.9. Наймодавець забезпечує безкоштовну установку, технічне обслуговування і ремонт предметів прокату протягом всього періоду прокату.

2.10. М'який інвентар, одяг видаються на прокат тільки після дезінфекційної обробки, хімічного чищення або прання.

2.12. Наймодавець може пред'явити наймачу вимогу в достроковому поверненні ним предмета прокату, якщо:

наймач навмисно або з необережності погіршує технічний стан предмета, порушує (пошкоджує) пломби;

наймач не вніс належної оплати протягом одного місяця з установленого договором дня платежу;

наймач порушує вимоги цього Порядку.

2.13. У пунктах прокату (підприємств і, організації ) у зручному для огляду місці повинні бути:

правила побутового обслуговування населення;

цей Порядок або виписка з нього;

тарифи на прокат предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку;

асортимент (перелік) предметів прокату;

журнал обліку запиту та пропозицій на предмети прокату;

зразки заповнення бланків установленої форми;

повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника), інформація про персонал, який обслуговує замовників;

витяг і з Закону України "Про захист прав споживачів" у частині надання послуг.

3. Порядок оформлення предметів напрокат, розрахунки з наймачем

3.1. При оформленні предметів прокату на термін до 30 діб наймач уносить оплату повні с тю за весь час користування предметом прокату відповідно до діючих тарифів. За прокат предметів, виданих на тривалий термін (понад місяць), оплата вноситься щомісяця: за перший місяць - при видачі предмета прокату, а за кожний наступний - не пізніше 7 днів після дня закінчення терміну платежу, зазначеного в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні).

3.3. Наймач може розірвати договір прокату (замовлення-зобов'язання) при невідповідності предмета прокату вимогам нормативної документації, а також сані тарним нормам і - правилам та правилам електропожежної безпеки.

Якщо предмет прокату повертається раніше обумовленого договором прокату (замовленням-зобов'язанням) терміну, з наймачем проводиться перерахунок за фактичний термін прокату за тарифами, згідно з якими була проведена оплата при оформленні замовлення.

При поверненні предмета прокату наймодавець робить запис у двох примірниках замовлення-зобов'язання, як і підписуються обома сторонами з поміткою дати повернення.

За прострочення платежу наймач оплачує вартість прокату згідно з тарифами, які діють на момент сплати платежу, а також пеню для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльност і в розмірі, установленому договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, для фізичних осіб - у розмірі, установленому договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше облікової ставки Національного банку України.

У раз і платежу з незалежних від наймача причин (відрядження, госпіталізація, форсмажорні обставини) оплата за прострочення платежу проводиться за тарифами, що діяли в термін прострочення платежу.

3.5. Замовлення-зобов'язання за формою, яка затверджена в установленому порядку, виписується при оформленні замовлення в двох примірниках, підписується наймачем і уповноваженою особою наймодавця. Другий примірник замовлення-зобов'язання видається наймачеві.

4. Взаємовідносини і відповідальність сторін

4.1. У раз і порушення наймодавцем і наймачем своїх зобов'язань та вимог діючого порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно- побутового призначення та господарського вжитку сторони несуть відповідальність згідно з вимогами цього Порядку, умовами договору прокату (замовлення-зобов'язання) та згідно з чинним законодавством.

4.2. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві предмет прокату, який відповідає вимогам нормативно-технічної  документації.

Наймодавець видає наймачу напрокат якісні предмети  культурно-побутового призначення та господарського вжитку, як і безпечні для його життя здоров я, майна та навколишнього середовища, а також належну інформацію про послуги прокату та роз'яснює правила експлуатації предмета прокату.

У раз і виходу з ладу предмета прокату наймодавець зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви від наймача усунути недоліки на місці, а в раз і потреби виконання робі т в умовах стаціонарно ї майстерні термін ремонту подовжується до 10 днів. За згодою наймача наймодавець може замінити несправний предмет іншим аналог іншим предметом без додатково ї оплати наймачем витрат, пов'язаних і з цією заміною.

Коли наймодавець неспроможний своєчасно усунути пошкодження в предмет і прокату або замінити іншим рівноцінним предметом, то наймачу пропонується предмет іншої моделі (марки, типу) з переоформленням договору прокату та врахуванням діючих тарифів, з транспортуванням предмета прокату за рахунок наймодавця.

За час перебування предмета прокату в ремонт і оплата за прокат не проводиться, за винятком випадків, коли наймачу предмет прокату було замінено на рівноцінний.

У раз і порушення наймачем правил експлуатації та утримання предмета прокату, ремонт цього предмета здійснюється за рахунок наймача з урахуванням вартості деталей та вузлів на час розрахунку і транспортування цього предмета.

4.4. При одержанні предмета прокату його доставлення на квартиру наймача і повернення до пункту прокату здійснюються наймачем.

За наявності в наймодавця транспортних засобів доставлення предметів прокату виконується на бажання наймача наймодавцем і оплачується наймачем за тарифами на транспортно-експлуатаційні послуги, установленими наймодавцем.

4.6. Після закінчення строку прокату наймач повинен повернути взяті на прокат предмети у справному стані (з урахуванням зносу за період перебування у нього предмета прокату).

Перевірка справності предмета прокату, його зовнішнього вигляду, наявності пломб виконується у пункті прокату (підприємств і організації ), а в разі доставки предмета прокату транспортними засобами наймодавця - працівником пункту (підприємства, організації ) прокату вдома в наймача в його присутності. У разі наявності порушень цього Порядку або відсутності (пошкодженні) пломб на предметі прокату складається працівником пункту прокату акт у двох примірниках - для наймодавця та наймача.

4.8. Якщо наймач допустив погіршення стану предмета прокату, то він повинен відшкодувати завдані збитки, за винятком зносу, якщо не зможе підтвердити, що погіршення стану предмета відбулося не з його вини.

У разі пошкодження наймачем предмета прокату, яке може бути усунено шляхом ремонту, наймач сплачує вартість ремонту згідно з діючими тарифами.

Якщо предмет прокату став повністю непридатним, то наймач за згодою наймодавця може повернути рівноцінний предмет, який відповідає за якістю предмету прокату, що вийшов з ладу, або предмет аналогічної моделі чи сплатити його вартість з урахуванням зносу за цінами, що діють на час розрахунку. Після цього несправний предмет прокату, яким користувався наймач, переходить у власність наймача.

4.9. При втраті наймачем предмета прокату або доведенні його до повної непридатності він повинен відшкодувати вартість цього предмета з урахуванням зносу за цінами, що діють на час розрахунку, якщо інше не передбачено умовами договору прокату (замовлення-зобов'язання), та завдані наймодавцем збитки (вартість прокату, пені за прострочення платежу на момент відшкодування збитків).

4.10. З ініціативи наймача договір прокату може бути розірваний у будь-який час при умові повернення предмета прокату наймодавцю та оплати за фактичний час користування предметом прокату, а також пені в разі порушення термінів оплати користування цими предметами.

4.11. При відмові добровільного розрахунку або ухиленні наймача від повернення предмета прокату, вилучення його, стягнення збитків за невиконання умов договору побутового прокату (заборгованості за оплатою прокату і пені) проводяться за позовом наймодавця через суд.

 

Витяг із Закону Україні «Про захист прав споживачів»

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної полі тики у сфері захисту прав споживачів.

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робі т (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити ї ї у визначений строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робі т (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робі т, що залишилася.

2. Якщо під час виконання робі т (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недолік і в, а в раз і невиконання цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недолік і в третій особі за рахунок виконавця.

3. У раз і виявлення недолік і в у виконаній робот і (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недолік і в у виконаній робот і (наданій послузі) у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недолік і в виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи і з залученням третьої особи;

5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладенCopyright © 2011-2019 by Прокат дитячих товарів www.prokat.te.ua


каталог сайтів Проверка ТИЦ Каталог веб ресурсів Тернопільщини